Waxing

Brazilian Wax

$50 & UP
Book Now

Regular Biquini

$40 & UP
Book Now

Female Full Body Wax

$225 & UP
Book Now

Lower Back

$25 & UP
Book Now

Full Back

$55 & UP
Book Now

Full Stomach

$25 & UP
Book Now

Underarms

$20 & UP
Book Now

Upper Leg

$50 & UP
Book Now

Lower Leg

$40 & UP
Book Now

Full Legs

$65 & UP
Book Now

Half Arm

$35 & UP
Book Now

Full Arm

$40 & UP
Book Now

Eyebrows

$20 & UP
Book Now

Eyebrows Wax/Titing

$35 & UP
Book Now

Lip&Eyebrows

$25 & UP
Book Now

Lip

$8 & UP
Book Now

Chin

$8 & UP
Book Now

Lip & Chin

$15 & UP
Book Now

Lip, Chin, and Sideburns

$30 & UP
Book Now

Full Face

$40 & UP
Book Now